Reklamacije i povraćaj

Kupac može izvršiti reklamaciju i povraćaj pošiljke u roku od 8 (osam) dana od datuma preuzimanja pošiljke. Reklamaciju i povraćaj proizvoda kupac može napraviti u sledećim situacijama

  • Ako je pošiljka koja je dostavljena kupcu pogrešna, oštećena ili otvorena.
  • Ako je na proizvodu u pošiljci naznačen rok upotrebe koji je istekao.
  • Ako proizvod koji je isporučen ne odgovara opisu proizvoda navedenom na web trgovini prilikom kupovine.
  • Ako je pošiljka isporučena u roku dužem od navedenog roka prilikom kupovine.

Troškove povraćaja snosi kupac.

Sve dodatne informacije u vezi reklamacije i povraćaja pošiljke možete dobiti putem e-maila office@vitabiome.rs