Uslovi korišćenja

PREGLED

Ovom web stranicom upravlja kompanija 3AN Pharma. Na celoj web stranici izrazi „mi“, „mi“ i „naši“ odnose se na 3AN Pharma. 3AN Pharma nudi sve informacije, alate i usluge dostupne na ovoj web stranici vama, korisniku, pod uslovom da prihvatate sve ovde navedene uslove, pravila i obaveštenja.

Posećivanjem naše stranice i / ili kupovinom nečega od nas, vi se uključujete u našu „Uslugu“ i slažete se da ćete biti vezani sljedećim uslovima i odredbama („Uslovi pružanja usluge“, „Uslovi“), uključujući te dodatne uslove i odredbe i pravila koji se ovde navode i / ili su dostupni navedenim linkovima. Ovi uslovi pružanja usluge primenjuju se na sve korisnike web stranice, uključujući bez ograničenja korisnike koji su preglednici, dobavljači, kupci, trgovci i / ili koji doprinose sadržaju.

Pažljivo pročitajte ove Uslove pružanja usluge pre nego što pristupite ili koristite našu web stranicu. Pristupom ili korišćenjem bilo kog dela web stranice, pristajete da budete obavezani ovim Uslovima pružanja usluge. Ako se ne slažete sa svim uslovima ovog sporazuma, možda nećete moći da  pristupite delovima ili celoj web stranici ili koristite bilo koje usluge. Ako se ovi Uslovi  pružanja usluge smatraju ponudom, prihvatanje je izričito ograničeno na ove Uslove pružanja usluge.

Sve nove funkcije ili alati koji su dodati u trenutnu web stranicu takođe će biti podložni  Uslovima usluge. Na ovoj stranici možete u bilo kom trenutku pregledati najnoviju verziju Uslova pružanja usluge. Zadržavamo pravo ažuriranja, izmene ili zamene bilo kog dela ovih Uslova pružanja usluge objavljivanjem ažuriranja i / ili izmena na našoj web stranici. Vaša je odgovornost periodično da proveravate promene na ovoj stranici. Vaša stalna upotreba ili pristup web stranici nakon objavljivanja bilo kakvih promena predstavlja prihvatanje tih promena.

1 – USLOVI ONLINE TRGOVINE

Prihvatajući ove Uslove pružanja usluge, izjavljujete da ste punoljetni u svojoj državi ili prebivalištu.

Na dozvolite bilo kom maloletnom članu porodice da koristi ovu stranicu.

Ne možete koristiti naše proizvode u bilo kakve ilegalne ili neovlašćene svrhe, niti možete, prilikom upotrebe Usluge, kršiti bilo koje zakone (uključujući, ali ne ograničavajući se na zakone o autorskim pravima).

Kršenje bilo kog od Uslova rezultiraće momentalnim ukidanjem Vaših Usluga.

2 – OPŠTI USLOVI

Zadržavamo pravo da odbijemo usluge bilo kome iz bilo kog razloga u bilo koje vreme.

Razumete da se vaš sadržaj (ne uključujući informacije o kreditnoj kartici) može prenositi nešifrovan i može uključivati (a) prenos preko različitih mreža; i (b) promene u skladu sa tehničkim zahtevima mreže ili uređaja za povezivanje. Informacije o kreditnoj kartici su uvek šifrovane tokom mrežnog prenosa.

Saglasni ste da nećete umnožavati, reprodukovati, kopirati, prodavati, preprodavati ili iskorišćavati bilo koji deo Usluge, korišćenje Usluge ili pristup Usluzi ili bilo koji kontakt na veb lokaciji preko koje se Usluga pruža, bez našeg izričitog pismenog pristanka.

Naslovi koji se koriste u ovom ugovoru uključeni su samo radi pogodnosti i neće ograničavati ili na bilo koji drugi način uticati na ove Uslove.

3 – TAČNOST I POTPUNOST INFORMACIJA

Ne odgovaramo ako informacije dostupne na ovoj web stranici nisu tačne, potpune ili aktualne. Materijal na ovoj web stranici dostupan je samo za opšte informacije i na njega se ne sme oslanjati ili koristiti kao jedini temelj za donošenje odluka bez savetovanja s primarnim, tačnijim, potpunijim ili pravovremenim izvorima informacija. Svako oslanjanje na materijale na ovoj veb stranici je na sopstveni rizik.

Ova veb lokacija može sadržati određene istorijske informacije. Istorijske informacije nisu nužno aktuelne i date su samo za vaše potrebe. Zadržavamo pravo da promenimo sadržaj ovog sajta u bilo kom trenutku, ali nemamo obavezu da ažuriramo bilo koju informaciju na našoj veb stranici. Saglasni ste da je vaša odgovornost da nadgledate promene na ovoj veb stranici.

4 – IZMENE USLUGE I CENE

Cene naših proizvoda su podložne promeni bez prethodne najave.

Zadržavamo pravo da promenimo ili ukinemo Uslugu (ili bilo koji njen deo ili sadržaj) u bilo kom trenutku bez obaveštenja.

Nećemo biti odgovorni prema vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakve promene, promene cena, suspenziju ili prekid usluge.

5 – PROIZVODI ILI USLUGE

Određeni proizvodi ili usluge mogu biti dostupni samo na mreži. Ovi proizvodi ili usluge mogu biti u ograničenoj količini i podležu vraćanju ili razmeni samo u skladu sa našom Politikom vraćanja. Potrudili smo se što je moguće tačnije prikazati boje i slike naših proizvoda koji se pojavljuju u web trgovini. Ne možemo garantovati da će prikaz bilo koje boje na vašem monitoru računara biti tačan.

Zadržavamo pravo, ali nismo u obavezi, da ograničimo prodaju naših proizvoda ili usluga bilo kojoj osobi, geografskom regionu ili jurisdikciji. Ovo pravo možemo ostvariti od slučaja do slučaja. Zadržavamo pravo da ograničimo količine bilo kog proizvoda ili usluge koje nudimo. Svi opisi proizvoda ili cene proizvoda podložni su promeni u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja, po sopstvenom nahođenju. Zadržavamo pravo da prekinemo isporuku bilo kog proizvoda u bilo kom trenutku. Svaka ponuda za bilo koji proizvod ili uslugu napravljena na ovoj veb stranici je nevažeća ako je zabranjena.

Ne garantujemo da će kvalitet bilo kog proizvoda, usluge, informacije ili drugog materijala koji ste kupili ili nabavili ispuniti vaša očekivanja ili da će sve greške u usluzi biti ispravljene.

6 – TAČNOST INFORMACIJA O KORISNIČKOM RAČUNU I NAPLATI

Zadržavamo pravo da odbijemo bilo koju porudžbinu koju naručite kod nas. Možemo, po sopstvenom nahođenju, ograničiti ili otkazati količine kupljene po osobi, po domaćinstvu ili po porudžbini. Ova ograničenja mogu uključivati porudžbine koje se šalju pod istim korisničkim nalogom, istom kreditnom karticom i/ili porudžbine koje koriste istu adresu za obračun i/ili isporuku. U slučaju da izvršimo promenu ili otkažemo porudžbinu, možemo pokušati da vas obavestimo tako što ćemo kontaktirati vašu adresu e-pošte i/ili adresu za obračun/telefon koji je naveden u trenutku slanja porudžbine. Zadržavamo pravo da ograničimo ili zabranimo porudžbine koje, prema sopstvenom nahođenju, izdaju maloprodavci, preprodavci ili distributeri.

Saglasni ste da ćete obezbediti aktuelne, potpune i tačne informacije o kupovini i fakturi za sve kupovine obavljene u našoj prodavnici. Saglasni ste da odmah ažurirate svoj nalog i druge informacije, uključujući vašu adresu e-pošte i brojeve kreditnih kartica i datume isteka, kako bismo mogli da završimo vaše transakcije i kontaktiramo vas po potrebi.

Za više detalja pogledajte našu Politiku refundiranja.

7 – DODATNI ALATI

Možemo vam pružiti pristup alatima trećih strana nad kojima ne nadgledamo niti imamo bilo kakvu kontrolu ili unos.

Potvrđujete i slažete se da pružamo pristup takvim alatima „kao što jesu“ i „kako su dostupni“ bez ikakve garancije, zastupanja ili uslova bilo koje vrste i bez ikakve dozvole. Nećemo imati nikakvu odgovornost koja proističe iz ili u vezi sa vašom upotrebom opcionih alata treće strane.

Svako korišćenje opcionih alata koji se nude preko veb stranice je u potpunosti na vaš sopstveni rizik, zbog čega bi trebalo da budete svesni uslova pod kojima se koriste alati relevantnih dobavljača.

Ikona Potvrđena od strane zajednice. U budućnosti ćemo takođe moći da ponudimo nove usluge i/ili funkcije preko veb stranice (uključujući objavljivanje novih alata i resursa). Takve nove funkcije i/ili usluge takođe podležu ovim Uslovima korišćenja usluge.

8 – VEZE/LINKOVI PREMA TREĆIM STRANAMA

Određeni sadržaj, proizvodi i usluge dostupni putem naših Usluga mogu uključivati materijale trećih strana.

Veze trećih strana na ovoj veb stranici mogu vas preusmeriti na veb stranice trećih strana koje nisu povezane sa nama. Nismo odgovorni za testiranje ili procenu sadržaja ili tačnosti i ne garantujemo i nećemo imati nikakvu odgovornost za bilo koji materijal ili veb lokaciju treće strane, ili za bilo koji drugi materijal, proizvod ili uslugu treće strane.

Ne snosimo odgovornost za bilo kakvu štetu ili štetu u vezi sa kupovinom ili korišćenjem robe, usluga, resursa, sadržaja ili bilo koje druge transakcije u vezi sa bilo kojim veb-sajtom trećih strana. Pažljivo pregledajte politike i procedure trećih strana i uverite se da ih razumete pre nego što se uključite u bilo koju transakciju. Žalbe, optužbe, nedoumice ili pitanja u vezi sa proizvodima trećih strana treba da budu upućene trećoj strani.

9 – KOMENTARI KORISNIKA, POVRATNE INFORMACIJE I DRUGA OBAVEŠTENJA

Ako podnesete određene specifične prijave na naš zahtev ili bez našeg zahteva, podnesete kreativne ideje, predloge, planove ili druge materijale, bilo onlajn, putem e-pošte, poštom ili na drugi način (zajedno, „komentari“), saglasni ste da u bilo kom trenutku, bez ograničenja , možemo uređivati, kopirati, objavljivati, distribuirati, prevoditi i na bilo koji način koristiti bilo koji komentar koji nam pošaljete. Nemamo i nemamo obavezu (1) da čuvamo poverljive komentare; (2) platiti naknadu za bilo koji komentar; ili (3) odgovorite na bilo kakve komentare.

Možemo, ali nemamo obavezu da nadgledamo, menjamo ili uklanjamo sadržaj za koji utvrdimo da je nezakonit, uvredljiv, preteći, klevetnički, pornografski ili na drugi način krši intelektualnu svojinu bilo koje strane ili ove Uslove korišćenja usluge.

Saglasni ste da vaši komentari neće narušiti nikakva prava bilo koje treće strane, uključujući autorska prava, žig, privatnost, ličnost ili druga lična ili vlasnička prava. Dalje se slažete da vaši komentari neće sadržati klevetničke ili na drugi način nezakonite, nasilne ili sadržati bilo koji kompjuterski virus ili drugi zlonamerni softver koji bi na bilo koji način mogao da utiče na rad Usluge ili bilo koje srodne veb stranice. Ne smete koristiti lažnu adresu e-pošte, pretvarati se da ste neko drugi ili na drugi način obmanjivati nas ili treću stranu u vezi sa poreklom bilo kakvih komentara. Vi ste isključivo odgovorni za sve komentare koje date i njihovu tačnost. Ne preuzimamo za komentare koje ste postavili vi ili bilo koje treće lice.

10 – LIČNE INFORMACIJE

Vaše dostavljanje ličnih podataka putem naše web stranice uređeno je našom Politikom privatnosti. Za više informacija pročitajte našu Politiku privatnosti.

11 – GREŠKE I NETAČNI PODACI

S vremena na vreme, na našoj veb stranici se mogu naći informacije koje sadrže štamparske greške, netačnosti ili propuste koji se mogu odnositi na opise proizvoda, cene, promocije, ponude, troškove isporuke proizvoda, vreme transporta i dostupnost. Zadržavamo pravo da ispravimo sve greške, netačnosti ili propuste i da izmenimo ili ažuriramo podatke ili otkažemo porudžbine ako je bilo koja informacija u Servisu ili na bilo kom povezanom sajtu netačna u bilo kom trenutku bez obaveštenja (uključujući i nakon što naručite).

Ne preuzimamo nikakvu obavezu da ažuriramo, dopunimo ili pojasnimo informacije na veb lokaciji ili na bilo kom povezanom sajtu, uključujući, bez ograničenja, informacije o cenama, osim u skladu sa zakonom. Ne treba uzimati nikakav poseban datum ažuriranja ili osvežavanja koji se primenjuje na Uslugu ili bilo koju povezanu lokaciju da bi ukazao na to da su sve informacije u Servisu ili bilo kom povezanom sajtu izmenjene ili ažurirane.

12 – ZABRANA KORIŠĆENJA

Pored drugih zabrana navedenih u Uslovima korišćenja usluge, zabranjeno vam je da koristite Veb lokaciju ili njen sadržaj: (a) u bilo koju nezakonitu svrhu; (b) zahtijevati od drugih da počine ili učestvuju u bilo kojoj nezakonitoj aktivnosti; (c) prekršiti bilo koje međunarodne, savezne, pokrajinske ili državne propise, pravila, zakone ili lokalne propise; (d) krše ili krše naša prava intelektualne svojine ili prava intelektualne svojine drugih; (e) uznemiravanje, zlostavljanje, vređanje, nanošenje štete, kleveta, omalovažavanje, zastrašivanje ili diskriminacija na osnovu pola, seksualne orijentacije, vere, etničke pripadnosti, rase, starosti, nacionalnog porekla ili invaliditeta; (f) dostavljanje lažnih ili pogrešnih informacija; (g) da prenosite ili prenosite virus ili bilo koju drugu vrstu zlonamernog koda koji će ili može biti korišćen na bilo koji način koji će uticati na funkcionalnost ili rad Usluge ili bilo koje srodne veb stranice, drugih veb lokacija ili Interneta; (h) da prikuplja ili prati lične podatke drugih; (i) za bilo koju nepristojnu ili nemoralnu svrhu; ili (j) ometaju ili zaobilaze bezbednosne karakteristike Usluge ili bilo koje srodne veb stranice, drugih veb lokacija ili Interneta. Zadržavamo pravo da prekinemo vaše korišćenje usluge ili bilo koje povezane veb stranice zbog kršenja bilo koje od zabranjenih upotreba.

13 – ODRICANJE I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Ne garantujemo da će vaša upotreba naše Usluge biti bez prekida, pravovremena, sigurna ili bez grešaka.

Ne garantujemo da će rezultati koji se mogu dobiti korišĆenjem Usluge biti tačni ili pouzdani.

Slažete se da možemo povremeno ukloniti uslugu na neodređeno vreme ili otkazati uslugu u bilo koje vreme, bez da vas obavestimo.

Izričito se slažete da je vaše korišćenje ili nemogućnost korišćenja usluge na sopstveni rizik. Usluga i svi proizvodi i usluge koje vam se pružaju putem Usluge (osim izričito predviđenih) se pružaju „kao što jesu“ i „kako su dostupne“ za vašu upotrebu, bez ikakve garancije ili uslova bilo koje vrste, bilo eksplicitne ili implicirane. , uključujući sve podrazumevane garancije za prodaju, pogodnost za određenu namenu, trajnost, vlasništvo i nekršenje zakona.

Ni u kom slučaju 3AN Pharma, naši direktori, službenici, zaposleni, filijale, agenti, izvođači, pripravnici, dobavljači, pružaoci usluga ili davaoci licenci neće biti odgovorni za bilo kakvu povredu, gubitak, potraživanje ili bilo koju direktnu, indirektnu, slučajnu, kaznenu, posebnu ili posledičnu štete bilo koje vrste, uključujući, bez ograničenja, izgubljenu dobit, izgubljeni prihod, izgubljenu ušteđevinu, gubitak podataka, troškove zamene ili bilo koju sličnu štetu, bilo u ugovoru, obeštećenje (uključujući nemar), strogu odgovornost ili na neki drugi način, koja proističe iz vašeg korišćenja bilo kog uslugu ili bilo koji proizvod stečen vašim korišćenjem usluge, ili bilo koju drugu tvrdnju koja je na bilo koji način povezana sa vašim korišćenjem Usluge ili bilo kog proizvoda, uključujući, ali ne ograničavajući se na, bilo kakve greške ili propuste u bilo kom sadržaju, ili bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje vrste koji su rezultat korišćenja Usluge ili bilo kog drugog sadržaj (ili proizvod) objavljen, prenet ili na drugi način učinjen dostupnim preko Usluge, čak i ako su obavešteni o njihovoj sposobnosti. Pošto neke države ili jurisdikcije ne dozvoljavaju isključenje ili ograničenje odgovornosti za posledičnu ili slučajnu štetu, u takvim državama ili jurisdikcijama naša odgovornost će biti ograničena na maksimum dozvoljen zakonom.

14 – NEZAKONITO ILI NESPRIMENLJIVO KORIŠĆENJE USLOVA

U slučaju da je bilo koja odredba ovih Uslova korišćenja nezakonita, nevažeća ili neprimenljiva, takva odredba će se i dalje primenjivati u najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonom, a smatraće se da je deo koji se ne može primeniti isključen iz ovih Uslova korišćenja usluge.

15 – PRESTANAK VAŽENJA USLOVA UPOTREBE

Ovi Uslovi korišćenja usluge su na snazi osim ako ih ne otkažete. Možete da otkažete ove Uslove korišćenja usluge u bilo kom trenutku tako što ćete nas obavestiti da više ne želite da koristite naše Usluge ili kada prestanete da koristite našu veb stranicu.

Ako, prema sopstvenom nahođenju, propustite da se pridržavate ili sumnjate da niste ispoštovali bilo koji uslov ili odredbu ovih Uslova korišćenja usluge, takođe možemo da raskinemo ovaj Ugovor u bilo kom trenutku bez obaveštenja i ostaćemo odgovorni za sve iznose do uključujući i datum raskida; i/ili shodno tome može da vam uskrati pristup našim Uslugama (ili bilo kom njihovom delu).

16 – ODRICANJE OD PRAVA ILI ODREDBI UGOVORA

Neuspeh u primeni ili sprovođenju bilo kog prava ili odredbe ovih Uslova korišćenja ne predstavlja odricanje od takvog prava ili odredbe.

Ovi Uslovi korišćenja usluge i sva pravila ili politike koje smo objavili na ovoj veb stranici ili u vezi sa Uslugom predstavljaju ceo ugovor i razumevanje između vas i nas i regulišu vaše korišćenje Usluge, zamenjujući sve prethodne ili istovremene sporazume, komunikacije i predloge, bilo usmeno ili pismeno, između vas i nas (uključujući, ali ne ograničavajući se na, sve prethodne verzije Uslova korišćenja usluge).

Bilo kakva dvosmislenost u tumačenju ovih Uslova korišćenja neće se tumačiti protiv strane koja ih sastavlja.

17 – PROMENE USLOVA UPOTREBE

Na ovoj stranici možete da pregledate najnoviju verziju Uslova korišćenja usluge u bilo kom trenutku.

Zadržavamo pravo, po sopstvenom nahođenju, da ažuriramo, izmenimo ili zamenimo bilo koji deo ovih Uslova korišćenja usluge objavljivanjem ažuriranja i promena na našoj veb stranici. Vaša je odgovornost da povremeno proveravate da li ima promena na našoj veb stranici. Vaše dalje korišćenje ili pristup našoj veb stranici ili usluzi nakon objavljivanja bilo kakvih promena ovih Uslova korišćenja usluge predstavlja vaše prihvatanje tih promena.

18 – KONTAKT INFORMACIJE

Pitanja u vezi sa Uslovima korišćenja možete nam poslati na e-mail office@vitabiome.rs